ระบบสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เว็บไซต์คณะ E-office E-mail

Login to MIS


Username : 
Password : 
ตัวเลขสุ่มเพื่อตรวจสอบ :  Security Image
โปรดพิมพ์ตัวเลขที่ท่านเห็น : 
 

HELP
1.กรอก Login และ Password
2.กรอก Security Password ตามตัวเลขที่แสดงในช่อง Security Password
3.กดปุ่ม Login
*** ias

ลืมรหัสผ่าน โทร. 4445

00001298  

Copyright © 2006, Dentistry-cmu All Rights Reserved. Contact at : superkeng@msn.com