หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมจัดฟัน
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• วุฒิบัตร
ปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท

 

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมป้องกัน
  สำหรับเด็ก

ภาพโปสเตอร์ ผลงานนักศึกษา ปี5

ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เล่่ม 1 และ 2

 


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/ortho/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 30
009127

visitor since 
May 26th,2006

รายละเอียดปริญญาโท


บันทึกเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ชม 3914 ครั้ง  

1.  โครงสร้างหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

2.   ตารางสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2555

      2.1. Seminar Special Health Care Needs

      2.2. Seminar in Orthodontics and Orthodontics reading list

      2.3. Seminar in Pedodontics

3. ตารางสัมมนา ประจำปีการศึกษา 2554

      3.1. Seminar Special Health Care Needs

      3.2. Seminar in Orthodontics and Orthodontics reading list

      3.3. Seminar in Pedodontics

จำนวนนักศึกษาปริญญาโทแขนงวิชา ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปีการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1

จำนวนนักศึกษา

ชั้นปีที่ 2

รวม

2554

4 คน

3 คน

7 คน

2555

4 คน

4 คน

8 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.