หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมจัดฟัน
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• วุฒิบัตร
ปริญญาเอก

หลักสูตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
• ปริญญาโท

 

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมป้องกัน
  สำหรับเด็ก

ภาพโปสเตอร์ ผลงานนักศึกษา ปี5

ตำราการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เล่่ม 1 และ 2

 


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/ortho/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/ortho/counter.php on line 30
009127

visitor since 
May 26th,2006

กระบวนวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท


บันทึกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ชม 3799 ครั้ง  

ระดับปริญญาโท   สาขาทันตกรรมจัดฟัน 
 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DORT 402702
1(1/1-0/0)
DORT 402704
2(2/2-0/0)
DORT 402705
1(1/1-0/0)
DORT 402711
3(1/1-2/6)
DORT 402723
3(0/0-3/ฝ)
DORT 402791
1(1/1-0/0)
DORT 402792
1(1/1-0/0)
DORT 402799
12(0/01-12/ฝ)
DPG 427703
1(1/1-0/0)
 
ระดับปริญญาโท   สาขาปริทันตวิทยา 
รหัสกระบวนวิชา
ชื่อกระบวนวิชา
หน่วยกิต
DORT 402727
1(1/1-0/0)
 
 
 
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.