หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
• แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร

• ปริญญาตรี
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
  ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก2
  ทันตกรรมโรงพยาบาล
  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมโรงพยาบาล

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

. ปริญญาโท

.หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

E-learning

บทเรียนออนไลน์

· Exodontia
· Minor Oral Surgery

· Dento AlveolarTrauma
· Oral Surgery 381
· เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/surg/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/surg/counter.php on line 30
003897

visitor since 
May 26th,2006

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชา DOS 482


บันทึกเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ชม 7678 ครั้ง  

หัวข้อบรรยายกระบวนวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
(DOS 408482)

หัวข้อ
อาจารย์ผู้สอน
แผนการสอน
เอกสารประกอบการ
อน
1. การตรวจร่างกายผู้ป่วย
อ.สหธัช
2. การส่งตรวจและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ
 อ.นุชดา
 คลิกที่นี่ 
3. การจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ
 อ.นุชดา
 

       Cardio vascular disease

 
 
คลิกที่นี่  
        Renal failure + Liver disease
 
 
 คลิกที่นี่ 
        Neurological disease
 
 
คลิกที่นี่  
        Respiratory disease
 
 
 คลิกที่นี่ 
        Endocrine disturbance
 
 
คลิกที่นี่ 
        Hematologic disease
 
 
 คลิกที่นี่ 
        Immuno compromise patient + CVA
 
 
คลิกที่นี่ 
        + Epilepsy
 
 
 
     กิจกรรม group discussion      
4. การรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม
ผศ.วุฒินันท์ 
5. การรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะช็อค
 อ.สหธัช
6. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ
 อ.สุรศักดิ์
 คลิกที่นี่ 
คลิกที่นี่  
7. การออกแบบแผ่นเหงือก
 อ.ดร.คธาวุธ
 คลิกที่นี่ 
8. เทคนิคและวัสดุเย็บแผล
 อ.สุรศักดิ์
 คลิกที่นี่ 
คลิกที่นี่  
9. ฟันคุด
 ผศ.อนันต์
10. ศัลยกรรมปลายรากฟัน
 อ.สุรศํกดิ์
 คลิกที่นี่ 
คลิกที่นี่  
 ผศ.ดร.สุมิตรา
12. การทำศัลยกรรมเพื่อเตรียมผู้ป่วยสำหรับงาน           
      ใส่ฟันปลอม   
ผลการประเมินบทเรียนออนไลน์

ผศ.ดร.สุมิตรา

13. ทันตกรรมรากเทียม
รศ.ทองนารถ
14. Microbiology of Odontogenic + Infection and
       the host
 อ.ชนธีร์
 คลิกที่นี่ 
15. Pathway and  Management of Odontogenic
       Infection
 ผศ.วุฒินันท์
16. โรคของ maxillary sinus ที่มีสาเหตุจากฟัน
 อ.สุรศักดิ์
คลิกที่นี่ 
 
 คลิกที่นี่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.